USA, Hong Kong, Taiwan | Dragon Ball – Bảy Viên Ngọc Rồng chap 317 | ужас